Η διοίκηση του Συλλόγου από τη Γενική Συνέλευση της 15/06/2018

 

Πρόεδρος: Μπούρτσος Αθανάσιος του Αποστόλου

Αντιπρόεδρος: Γράβας Παναγιώτης του Δημητρίου

Γενικός Γραμματέας: Ρέπας Μάρκος του Χρήστου

Ταμίας: Μπόραβος Γεώργιος του Κων/νου

Έφορος Αναβάσεων, Χιονοδρομίας & Αναρρίχησης: Λιάμας Γεώργιος του Ιωάννου

Έφορος Καταφυγίου: Ταγάρας Χαράλαμπος του Ευαγγέλου

Έφορος Βοτανικού Συλλογής: Σαπνάρας Ναπολέων του Αναστασίου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Ζιώγος Βασίλειος του Χρήστου

Έφορος Υλικού & Περιουσίας: Τσιούτσιος Στέλιος του Νικολάου