Δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και προμήθεια στρωμάτων ασφαλείας για το τμήμα Αναρρίχησης του Ορειβατικού Συλλόγου Σιάτιστας.

 

logo Ιδρύματος Παπαγεωργίου

Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου μετά από αίτημα της Διοίκησης του Ορειβατικού Συλλόγου Σιάτιστας, κάλυψε τη δαπάνη προμήθειας στρωμάτων ασφαλείας για τις προπονητικές ανάγκες των αθλητών του Τμήματος Αναρρίχησης του Συλλόγου.


Με την Δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, βελτιώθηκε το επίπεδο ασφάλειας κι υγιεινής των αναρριχητικών υποδομών στο Κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο της πόλης της Σιάτιστας.

Η αρχική εικόνα, με τη χρήση παλιών στρωμάτων ύπνου, ήταν προσβλητική για όλους μας και κυρίως επισφαλής κι ανθυγιεινή για τους μικρούς μας αθλητές.

Τέλος η Διοίκηση του Συλλόγου, ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα για την πολύτιμη συνεισφορά στο έργο του κι εύχεται στους δωρητές κάθε επιτυχία σε προσωπικό, επαγγελματικό κι οικογενειακό επίπεδο.

( Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου δημιουργήθηκε το 1990 από τον Νικόλαο, Πρωτότοκο γιο του Γεωργίου Παπαγεωργίου και της Αλεξάνδρας Γκίμπα,  με αρχικό σκοπό την ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1930 στην Σιάτιστα του νομού Κοζάνης, στη Δυτική Μακεδονία .

Μετά την αποπεράτωση του έργου αυτού ακολούθησε η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Βρεφονηπιακού σταθμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εργαζομένων του Γ.Ν.Θ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου επίσης συνέχισε την παροχή δωρεών για την συντήρηση και λειτουργία του δωρηθέντος από την οικογένεια Παπαγεωργίου Γυμνασίου – Λυκείου στην πόλη της Σιατίστης, καθώς και την πραγματοποίηση παροχών προς εξυπηρέτηση πάσης φύσεως κοινωφελών σκοπών.

Είναι ένα Ίδρυμα που στοχεύει σε διάφορους τομείς όπως την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επιστήμη, τις τέχνες και στηρίζει τέτοιου είδους δραστηριότητες, πάντα κατά την κρίση του Δ.Σ του Ιδρύματος. )

στρωμάτων Αναρρίχησης

στρωμάτων Αναρρίχησης

στρωμάτων Αναρρίχησης

στρωμάτων Αναρρίχησης Δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου