Εγγραφές Νέων Μελών

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του Συλλόγου, για να εγγραφεί κάποιος στον κατάλογο των μελών του συλλόγου, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο η οποία θα υπογράφεται (εκτός από τον ίδιο) από δυο τακτικά μέλη του Συλλόγου. Η Διοίκηση αποφασίζει για την έγκριση της αίτησης μέσα σε 60 μέρες.

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που εγγράφονται για πρώτη φορά, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους στο Σύλλογο.

Η ετήσια συνδρομή των μελών, ορίζεται στα δέκα (10) ευρώ.